نوع پکیج کنکور دکتری
خواص مکانیکی
ترمودینامیک
خواص فیزیکی
آنالیز مواد
آزمون های آزمایشی
مشاوره
قیمت (تومان) ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰% تخفیف