نوع پکیج الماسی طلایی نقره ای
خواص فیزیکی
خواص مکانیکی
ترمودینامیک
ریاضی عمومی ۱ و ۲
معادلات دیفرانسیل
ریاضی مهندسی
آزمون های آزمایشی
مشاوره
قیمت (تومان) ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۵۰% تخفیف ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۴۰% تخفیف ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴۰% تخفیف
ثبت‌نام ثبت‌نام ثبت‌نام