• با توجه به اینکه راهنمایی های لازم جهت شرکت در وبینار در تلگرام ارسال میگردد، در صورت نداشتن آیدی، مشخصات خود را به تلگرام 09905448921 ارسال نمایید.