بازبینی وبینار فوت و فن کنکور 1400

مشاهده و بازبینی وبینار فوت و فن کنکور 1400 استاد صفرپور و استاد عبداله زاد

ادامه مطلب

هر آنچه باید از ترمودینامیک کنکور مواد بدونیم!

ترمودینامیک کنکور مواد آخرین درسیه که شما توی دفترچه کنکور ارشد با اون روبه‌رو میشید.…

ادامه مطلب

هر آنچه باید از خواص مکانیکی کنکور مواد بدونیم!

می رسیم به دومین درس تخصصی که توی کنکور ارشد با اون سر و کار…

ادامه مطلب

هر آنچه باید از خواص فیزیکی کنکور مواد بدونیم!

خواص فیزیکی کنکور مواد اولین درسیه که شما تو کنکور با اون رو به رو…

ادامه مطلب