سبد خرید 0

آزمون دکتری

چرا آزمون‌های مواد کنکور؟

همه می دانیم که کنکور یک “رقابت” است. شانس قبولی شما را، توانایی های رقبایتان تعیین می کند. بنابراین شرکت در آزمون های آزمایشی با جامعه آماری بالا وضعیت شما را نسبت به رقبایتان مشخص می نماید. ممکن است قبل از شرکت در آزمون آزمایشی تصور کنید که وضعیت بسیار خوب و یا بسیار بدی دارید اما با شرکت در آزمون و شبیه سازی کنکور متوجه جایگاه واقعی خود در میان رقبا خواهید شد و این کمک بسیاری به اصلاح مسیر مطالعاتی شما خواهد کرد البته با این شرط که آزمون های آزمایشی دو ملاک اصلی زیر را داشته باشند.

  • سوالات استاندارد و تطابق بالا
  • جامعه آماری بالا

پکیج‌های تخفیف دار

کلاس + کتاب + آزمون + مشاوره
مشاهده پکیج‌ها

فرم ثبت نام