• رتبه ۲ کنکور دکتری مهندسی مواد
  • ۱۰ سال سابقه تدریس کنکور
  • مشاور رتبه های برتر کنکور