چرا آزمون‌های مواد کنکور؟

همه می دانیم که کنکور یک “رقابت” است. شانس قبولی شما را، توانایی های رقبایتان تعیین می کند بنابراین شرکت در آزمون های آزمایشی با جامعه آماری بالا وضعیت شما را نسبت به رقبایتان مشخص می نماید.
ممکن است قبل از شرکت در آزمون آزمایشی تصور کنید که وضعیت بسیار خوب و یا بسیار بدی دارید اما با شرکت در آزمون و شبیه سازی کنکور متوجه جایگاه واقعی خود در میان رقباخواهید شد و این کمک بسیاری به اصلاح مسیر مطالعاتی شما خواهد کرد.

نقاط تمایز آزمون های “مواد کنکور”

  • سوالات استاندارد ویژه مهندسی مواد

با توجه به اینکه تیم مواد کنکور بصورت تخصصی تنها در یک رشته “مهندسی مواد” فعالیت می نمایند طی سال ها تجربه و کسب نتایج رتبه های تک و دورقمی بسیار، دید کاملی به شیوه طرح سوال در کنکور و مباحث تست خیز کنکور داشته و این سبب می گردد سوالات بالاترین تطابق را با سوالات کنکور داشته باشند.

  • جامعه آماری بالا

یکی از اصلی ترین مشخصاتی که باید آزمون آزمایشی دارا باشد جامعه آماری است. مواد کنکور با دارایی نمایندگی در بیش از 30 شهر ایران و با توجه به فعالیت تخصصی تنها در رشته مهندسی مواد بالاترین جامعه آماری آزمون های آزمایشی را داراست.

  • کلاس تحلیل آزمون

شاخص ترین تمایز آزمون های مواد کنکور با سایر موسسات در کلاس آنلاین تحلیل هر آزمون است. هر آزمون علاوه بر اینکه پاسخنامه بسیار کامل تشریحی را داراست، پس از هر آزمون یک کلاس آنلاین تحلیل آزمون برگزار می شود که به تحلیل تک تک سوالات پرداخته شده و داوطلب را برای روبرو شدن با هر گونه سوال مشابه آماده می نماید.

  • بودجه بندی مناسب سوالات

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اجرای آزمون های آزمایشی یافتن نقاط ضعف و قوت و در نتیجه یادگیری است بودجه بندی سوالات مواد کنکور اختصاصاً به شیوه متفاوتی انتخاب شده است. آنچه تاکنون در آزمون های آزمایشی سایر موسسات مرسوم بوده این است که آزمون اول 25% مباحث ابتدایی، آزمون دوم 25% دوم مباحث و …. را شامل می شود که این شیوه بر اساس تجربه ای که در مشاوره داوطبین کنکور مهندسی مواد داشته ایم روش صحیحی نیست. بعنوان مثال در 25% آزمون اول، 25% از هر چهار درس ریاضی مطرح می شود که کاملاً مشخص است دانشجویان 25% ابتدایی ریاضی عمومی،معادلات و ریاضی مهندسی را همزمان با هم مطالعه نمی کنند و این انتخاب مباحث باعث گردیده که نتایج در آزمون های آزمایشی از واقعیت دور شود.در صورتیکه در آزمون های آزمایشی مواد کنکور بودجه بندی به نام بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم انتخاب شده است که بر اساس اولویت زمانی مطالعه داوطلبین انتخاب گردیده است نه درصد حجمی مطالب. همچنین به عنوان یک مثال دیگر، در درس زبان تخصصی واضح است که تسلط داوطلبین در ابتدا و اواسط روند مطالعه هنوز کامل نشده است بنابراین بودجه بندی سوالات زبان تخصصی به گونه ای مشخص در هر آزمون تعیین شده است که داوطلب برای مطالعه سردرگم نباشد در زبان تخصصی مباحث مربوطه تمرکز کند و سپس خود را ارزیابی نماید همچنین این امر به کیفیت یادگیری و نظم آن کمک شایانی می نماید.

نام آزمون نوع تاریخ برگزاری آزمون توضیحات
مرحله اول آنلاین روز جمعه 1398/09/08 مباحث بخش اول
مرحله دوم حضوری روز جمعه 1398/09/15 مباحث بخش اول
مرحله سوم حضوری روز جمعه 1398/09/29 مباحث بخش دوم
مرحله چهارم آنلاین روز جمعه 1398/10/20 مباحث اول و دوم
مرحله پنجم حضوری روز جمعه 1398/10/27 مباحث اول و دوم
مرحله ششم آنلاین روز جمعه 1398/11/04 مباحث بخش سوم
مرحله هفتم حضوری روز جمعه 1398/11/11 مباحث بخش سوم
مرحله هشتم حضوری روز جمعه 1398/11/25 مباحث بخش چهارم
مرحله نهم آنلاین روز جمعه 1398/12/02 مباحث سوم و چهارم
مرحله دهم حضوری روز جمعه 1398/12/09 مباحث سوم و چهارم
مرحله یازدهم آنلاین روز جمعه 1398/12/16 جامع اول
مرحله دوازدهم حضوری روز جمعه 1398/12/23 جامع دوم
مرحله سیزدهم آنلاین روز سه‌شنبه 1399/01/12 جامع سوم
مرحله چهاردهم حضوری روز جمعه 1399/01/15 جامع چهارم
مرحله پانزدهم حضوری روز جمعه 1399/01/22 جامع پنجم
مرحله شانزدهم آنلاین روز یکشنبه 1399/01/24 جامع ششم
 

پکیج‌های تخفیف دار

کلاس + کتاب + آزمون + مشاوره
مشاهده پکیج‌ها

فرم ثبت نام